Een markt die continu aan veranderingen onderhevig is geeft u geen seconde om stil te zitten. De supply-chain, marketing, customer journey en het verkoopbeleid moeten telkens worden herzien en waar nodig worden aangepast. De manier van verkopen moet met de tijd mee en er zal in het kennis- en kunde niveau van verkopers geïnvesteerd moeten worden. Ivor Hooghart Consultancy faciliteert ondersteuning in verschillende commerciële lagen van het bedrijf. Enerzijds op consult basis en anderzijds door het trainen van groepen.

Trainingen

Het trainen van verkopers in groepsverband maakt het mogelijk snel het resultaat van het bedrijf te verbeteren. Verkopers krijgen binnen twee dagen nieuwe handvatten en bruikbare tools om hun resultaat per direct te verbeteren. Het kennis- en kunde niveau krijgt een injectie waardoor verkopers veranderen in topverkopers.
Door filiaalmanagers te trainen zijn zij in staat hun volledige team mee te krijgen naar een hoger niveau. De filiaalmanagers worden getraind hun team te kunnen coachen. Omdat inkopen net als verkopen een vak is waar communicatie centraal staat, biedt Ivor Hooghart Consultancy een dedicated training aan voor inkopers. Hier worden onderhandeltechnieken getraind alsmede een aantal inkoopgerelateerde kengetallen. Financieel onderbouwde beslissingen zullen kunnen worden genomen die zullen gaan resulteren in een beter werkkapitaal en een beter resultaat.
lees hier verder

Consult

Ivor Hooghart Consultancy biedt naast trainingen tevens consult aan. Er kan op interdisciplinaire wijze worden meegekeken met het Commercieel-, Inkoop-, Marketing- en Verkoopbeleid, vanuit advies of klankbord functie. Na een evaluatie van interne en externe kansen en bedreigingen kunnen strategische beslissingen worden genomen en werkprocessen worden aangepast en worden geoptimaliseerd. De markt, de concurrentie en het klantgedrag is telkens in beweging waardoor het bijna onmogelijk is lange termijn plannen te maken. Het is raadzaam korte en middellange termijn plannen telkens te evalueren en waar nodig te herzien. Daarnaast kan op veel disciplines een efficiëntieslag gemaakt worden met o.a.:
De hoeveelheid intern mailverkeer
De wijze van vergaderen en het voorbereiden ervan
Eventuele vergadering/meeting cultuur
Operationele werkwijzen
Het implementeren van een Balanced Scorecard
Het sturen op KPI’s
Het invoeren van PLM
Het assortiment opdelen o.b.v. een ABC-anaylse